04 March 2015

PELAKSANAAN SARINGAN 1/2015 (LISAN/MEMBACA)

Semua Penyelaras LINUS 2.0

Melalui, 

Semua Guru Besar
Sekolah Rendah Daerah Hilir Perak

Tuan,

Dimaklumkan bahawa CD Instrumen Saringan 1/2015 (Lisan/Membaca) telah diedarkan melalui guru besar masing-masing.

2. Sehubungan dengan itu, Saringan 1/2015 (Lisan/Membaca) hendaklah dijalankan mulai 4 Mac hingga 31 Mac 2015. Tempoh pelaksanaan ini mengambil kira cuti persekolahan yang bermula 16 Mac - 22 Mac 2015. Justeru, mohon kerjasama semua guru program LINUS 2.0 di sekolah tuan merancang masa pelaksanaan saringan tersebut.

3. Sebarang masalah dan pertanyaan, sila berhubung terus dengan pegawai FasiLINUS mengikut bidang masing-masing.

4. Kerjasama daripada pihak tuan amat diharapkan.

Sekian.