15 May 2015

BUKU PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS 2.0

Semua Guru Besar
Sekolah Rendah Daerah Hilir Perak  

Tuan, 

Perkara di atas adalah dirujuk. 

2. Dimaklumkan bahawa Buku Pengoperasian Program LINUS 2.0 telah diedarkan kepada guru-guru semasa Kursus Kelestarian Literasi Bahasa Malaysia / Numerasi pada 12 dan 13 Mei 2015 yang lalu. 

3. Setiap sekolah hanya dibekalkan sebuah buku sahaja. Pihak tuan diminta memanjangkan perkara tersebut kepada Penyelaras Program LINUS 2.0 sekolah tuan dan dijadikan sebagai rujukan berkaitan program LINUS 2.0. 

4. Kerjasama daripada pihak tuan amat diharapkan. 

Sekian, terima kasih