Tuesday, February 15, 2011

MINIT CURAI

Setiap kali ada pemantau datang ke sekolah cikgu untuk melihat program LINUS  sama ada FasiLINUS, Nazir, Pegawai PPD atau sesiapa yang berkenaan, pastikan cikgu membuat Minit Curai sebagai bukti cikgu telah dipantau. Catatkan maklumat yang telah dibincangkan dalam perjumpaan itu. Masukkan borang ini ke dalam Fail Induk LINUS. Di bawah adalah contoh Borang Minit Curai. Klik untuk besarkan.

Contoh Borang Minit Curai

No comments:

Post a Comment

Comments Welcome