Tuesday, February 15, 2011

FAIL LINUS

Apabila kami pergi memantau ke sekolah-sekolah, perkara pertama yang ditanya oleh guru-guru LINUS ialah berapa jumlah fail yang perlu disediakan? Jumlah fail yang perlu disediakan oleh guru Literasi atau Numerasi ialah tiga iaitu FAIL INDUK, FAIL KONSEP dan FAIL MURID/DATA. Fail adalah jenis 'Arch' (Fail Keras). Di dalamnya,buat Sub Tajuk  berdasarkan kandungan fail. Sub Tajuk boleh diselaraskan mengikut keperluan. Di bawah ini adalah borang senarai semak kami mengenai perkara-perkara yang perlu ada di dalam fail-fail tersebut. Gunakan senarai semak ini untuk melengkapkan fail cikgu. Klik untuk besarkan.
Page 1

Page 2

Page 3

    

No comments:

Post a Comment

Comments Welcome